مناقصه سرمایه گذاری و اجرای مشارکت در ساخت وساز ساختمان  اقامتی _ مسکونی و پارکینگ طبقاتی پروژه سرعین

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد سرمایه گذاری و اجرای مشارکت در ساخت وساز ساختمان  اقامتی - مسکونی و پارکینگ طبقاتی پروژه سرع...

ادامه مطلب