مناقصه عمومی دومرحله ای مشارکت درساخت وساز بلوکهای اقامتی –مسکونی و پارکینگ طبقاتی پروژه سرعین

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد سرمایه گذاری و اجرای مشارکت در ساخت وساز بخش اقامتی-مسکونی خود را شامل  117 واحددر13 طبقه سا...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای مشارکت درساخت وساز باقمیمانده عملیات نازککاری بلوکهای تجاری A,B,C,Dپروژه سرعین

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد سرمایه گذاری و اجرای مشارکت در ساخت وساز بخش تجاری پروژه سرعین خود را با زیربنای کل 26440/26...

ادامه مطلب

مناقصه جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح اجرای نما ومحوطه وتکمیل نازککاری دفتر فروش پروژه سرعین

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد : اجرای با مصالح  نما ومحوطه وتکمیل نازککاری دفتر فروش پروژه چندمنظوره سرعین را با برگزاری ...

ادامه مطلب

مناقصه جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح اجرای دیوار حائل سازه ای مرکز فروش میوه وتره بار شهرک رشدیه

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد پایه های فلزی و دیوار آجری و عایقکاری دیوارحائل سازه ای مرکز فروش میوه وتره بار شهرک رشدیه ت...

ادامه مطلب

مناقصه جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح اجرای دستمزدی دیوارهای پیرامونی و زیرسازی وایزوگام پشت بام بلوکهای A,C,D پروژه سرعین

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد : الف- دیوارهای پیرامونی از جنس AAC به مقدار تقریبی 9750مترمربع ، ب- اجرای وال پست(نبش...

ادامه مطلب

مناقصه سرمایه گذاری و اجرای مشارکت در ساخت وساز ساختمان  اقامتی _ مسکونی و پارکینگ طبقاتی پروژه سرعین

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد سرمایه گذاری و اجرای مشارکت در ساخت وساز ساختمان  اقامتی - مسکونی و پارکینگ طبقاتی پروژه سرع...

ادامه مطلب