مناقصه جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح اجرای نما ومحوطه وتکمیل نازککاری دفتر فروش پروژه سرعین

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد : اجرای با مصالح  نما ومحوطه وتکمیل نازککاری دفتر فروش پروژه چندمنظوره سرعین را با برگزاری ...

ادامه مطلب

مناقصه جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح اجرای دستمزدی دیوارهای پیرامونی و زیرسازی وایزوگام پشت بام بلوکهای A,C,D پروژه سرعین

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد : الف- دیوارهای پیرامونی از جنس AAC به مقدار تقریبی 9750مترمربع ، ب- اجرای وال پست(نبش...

ادامه مطلب

مناقصه سرمایه گذاری و اجرای مشارکت در ساخت وساز ساختمان  اقامتی _ مسکونی و پارکینگ طبقاتی پروژه سرعین

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد سرمایه گذاری و اجرای مشارکت در ساخت وساز ساختمان  اقامتی - مسکونی و پارکینگ طبقاتی پروژه سرع...

ادامه مطلب

مناقصه عمومی اجرای با مصالح عملیات زیرسازی وآسفالت لایه بیندر باند رفت منطقه 30 هکتار

شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در نظر دارد اجرای با مصالح عملیات زیرسازی و آسفالت لایه بیندر باند رفت منطقه 30 هکتار را به پیمانکار ذ...

ادامه مطلب