آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای مشارکت درساخت وساز باقمیمانده عملیات نازککاری بلوکهای تجاری A,B,C,Dپروژه سرعین

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد سرمایه گذاری و اجرای مشارکت در ساخت وساز بخش تجاری پروژه سرعین خود را با زیربنای کل 26440/26...

ادامه مطلب

مناقصه جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح اجرای دیوار حائل سازه ای مرکز فروش میوه وتره بار شهرک رشدیه

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد پایه های فلزی و دیوار آجری و عایقکاری دیوارحائل سازه ای مرکز فروش میوه وتره بار شهرک رشدیه ت...

ادامه مطلب