لوح ششمین جشنواره ملی بهره‌وری
لوح چهارمین جشنواره ملی بهره‌وری
لوح پنجمین جشنواره ملی بهره‌وری
سومین دوره معرفی برترین سرکت‌های آذربایجان
اولین سمینار تفسیر آیین‌نامه 2800
لوح هفتمین جشنواره ملی بهره‌وری
دومین دوره معرفی برترین شرکت‌های آذربایجان