شاخص بهره وري پرینت

شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه به دعوت كميته ملي پنجمين جشنواره ملي بهره وري در اولين مرحله اين جشنواره كه در سال 1392 برگزار گرديده بود شركت نمود.

در اين مرحله از جشنواره بر اساس محاسبات انجام گرفته از سال 1386 تا 1391 توسط سامانه ملي اندازه گيري و تحليل شاخص هاي بهره وري irpmc.ir و نظر كميته علمي داوران ، از عملكرد شايسته شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه در بخش اصلي گروه انبوه سازي املاك و مستغلات قدرداني به عمل آمده و تنديس جشنواره به اين شركت اهدا گرديد.

فايل pdf

 
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!