شركتهاي زيرمجموعه پرینت

شركت شهرسازي وخانه سازي باغميشه داراي دو زير مجموعه ي شركت پروژه اي است ، « شركت پرديس اطلس پارس » كه پروژه مركز تجارت اطلس تبريز را در دست اجرا دارد و «شركت آرتا لطيف سبلان» كه احداث برج دوقلوي يادمان اردبيل را بعهده دارد.