مناقصات

مناقصه اجرای دستمزدی وال پست،دیوارهای پیرامونی و زیرسازی وایزوگام پشت بام بلوکهای AوBوCوD پروژه سرعین

« آگهی مناقصه عمومی«

شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه درنظر دارد:

الف- دیوارهای پیرامونی از جنس AAC به مقدار تقریبی 13000 مترمربع ،

ب- اجرای وال پست (نبشی کشی) به مقدار تقریبی 16000 متر طول،

پ- شیب بندی پشت بام به مقدار تقریبی 6700 مترمربع

ت- اجرای ایزوگام سقف به مقدار تقریبی 8500 مترمربع

ث- کرسی چینی به مقدار تقریبی 320 مترمربع

ج- اجرای عملیات عایق رطوبتی ازنوع پرایمر به مقدار تقریبی 2900 مترمربع

چ – سیمانکاری دیواره های جانپناه و اجرای ماهیچه بتنی به مقدار تقریبی 400 مترمربع

پروژه چندمنظوره سرعین را با برگزاری مناقصه عمومی به پیمان واگذار نماید..لذا از متقاضیان ذیصلاح حقوقی که دارای تجربه کاری دراین زمینه میباشند دعوت بعمل می آید که از تاریخ26/02/1403 به سایت اینترنتی شرکت www.baghmisheh.com بخش اخبار ومناقصات ویا در روزهای غیرتعطیل به محل پروژه واقع دراستان اردبیل-شهرسرعین،خیابان دارایی، روبروی هتل لاله ، مراجعه و اسناد وشرایط مناقصه را دریافت نمایند.

 

اسناد مناقصه

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *