افتخارات پرینت
کسب رتبه نخست بین شفاف ترین شرکتها در فرابورس
کسب رتبه اول در سومین دوره انتخاب برترین شرکتهای شمالغرب کشور
کسب رتبه نخست در حوزه رشد و بازدهي شركت هاي سهامي عام
كسب رتبه 26 از نظر شاخص فروش
شاخص بهره وري
جشنواره ملی بهره وری